Hyundai Pony '12.1975–12.1982 дизайн Italdesign

Hyundai Pony '1975–82
Hyundai Pony '1975–82
Hyundai Pony '1975–82
Інтер'єр Hyundai Pony '1975–82

Hyundai Pony Pickup '05.1976–82 дизайн Italdesign

Hyundai Pony Pickup '1976–82
Hyundai Pony Pickup '1976–82
 
 

Hyundai Pony Wagon '04.1977–82 дизайн Italdesign

Hyundai Pony Wagon '1977–82
Hyundai Pony Wagon '1977–82
Hyundai Pony Wagon '1977–82
 

Hyundai Pony 3-door '03.1980–82 дизайн Italdesign

Hyundai Pony 3-door '1980–82
Hyundai Pony 3-door '1980–82
Hyundai Pony 3-door '1980–82
Hyundai Pony 3-door '1980–82

Hyundai Pony Pickup '1982–90

Hyundai Pony Pickup '1982–90
 
 
 

Hyundai Pony Hatchback '02.1982–01.1990

Hyundai Pony Hatchback '1982–90
Hyundai Pony Hatchback '1982–90
Hyundai Pony Hatchback '1982–90
Hyundai Pony Hatchback '1982–90

Hyundai Pony Excel '02.1985–03.1989 дизайн Italdesign

Hyundai Pony Excel '1985–89
 
Hyundai Pony Excel '1985–89
 

Hyundai Pony 3-door (X2) '1990–94

Hyundai Pony 3-door (X2) '1990–94
Hyundai Pony 3-door (X2) '1990–94
Hyundai Pony 3-door (X2) '1990–94
Hyundai Pony 3-door (X2) '1990–94

Hyundai Pony 3-door UK-spec (X2) '1990–94

Hyundai Pony 3-door [UK-spec] (X2) '1990–94
 
 
 

Hyundai Pony 5-door (X2) '1990–94

Hyundai Pony 5-door (X2) '1990–94
 
 
 

Hyundai Pony Sedan (X2) '1990–94

Hyundai Pony Sedan (X2) '1990–94
 
 
Передня панель Hyundai Pony Sedan (X2) '1990–94

Інші зображення Hyundai Pony

Hyundai Pony

WheelsAge.org '2005–н.ч.