FAW Xenia S80 / Sirius S80 '2010

FAW Sirius S80 '2012–н.ч.

FAW Sirius S80 '2012–н.ч.

FAW Sirius S80 '2010–15

FAW Sirius S80 '2010–15

ЗиЛ 157К / Jiefang CA30 6×6 '1961

Jiefang CA30 '1958–62

Jiefang CA30 '1958–62

ЗиЛ-157К '1961–94

ЗиЛ-157К '1961–94

FAW CA1138K2LA 4×2 / Jiefang CA141 '1987

FAW Jiefang CA1138K2LA

FAW Jiefang CA1138K2LA

Jiefang CA141 '1986–????

Jiefang CA141 '1986–????

Toyota Avanza / Daihatsu Xenia / FAW M80 '2006

Daihatsu Xenia China '2007–10

Daihatsu Xenia China '2007–10

FAW Sirius M80 '2009–16

FAW Sirius M80 '2009–16

Toyota Avanza '2006–11

Toyota Avanza '2006–11

ЗиС 150 / Jiefang CA10 / Steagul Roșu SR101

Jiefang CA10 '1956–60

Jiefang CA10 '1956–60

 

Steagul Roșu SR101 '1954–60

ЗиС-150 '1950–56

ЗиС-150 '1950–56

Toyota Platz / Echo / FAW Vela '2003

FAW Vela '2004–12

FAW Vela '2004–12

2003–05 Toyota Echo Sedan '2002–05

2003–05 Toyota Echo Sedan '2002–05

Toyota Platz '2003–05

Toyota Platz '2003–05

WheelsAge.org '2005–н.ч.